Kreu i ftohtë i Pozicionit të vetëm
Kreu i ftohtë me shumë stacione
Puna e Truningut Torno
Përpunimi i nxehtë i faljeve
Rrokullisja e temave të dorës
Përpunimi i shpimit
Përpunimi i lakimit
Rrotullimi automatik i temave